andakt orkide ljus

Stillhet och eftertanke

Överås vill även vara en plats som ger rum för den inre människan, för stillhet och eftertanke. I kapellet firas regelbundet mässa och andakter. Här finns också möjlighet för enskilt samtal och andlig vägledning.

Gudstjänster

Tidebön
onsdagar kl.12.15-12.30

Morgonmässa
torsdagar kl.8.30-9.00.

Välkommen!

Samtalsgrupper

Överås arbetar med gudstjänster, mässor och själavård. Inom själavårdsområdet finns möjlighet att erbjuda enskilda samtal eller gruppsamtal.

Vid frågor kontakta Överås pastor och projektledare
Maria Fässberg Norrhall
E-post: maria.fassberg.norrhall@equmeniakyrkan.se
Tel: 0765-17 24 03

Samarbete sker även med St Lukas Göteborg. www.sanktlukas.se